Veiligheid

Kaarslicht is levend vuur en vraagt zorg en toezicht. Om optimaal te genieten van onze kaarsen is het verstandig de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

- Laat kaarsen nooit zonder toezicht branden.

- Plaats een brandende kaars nooit in de buurt van gordijnen, brandbare objecten, kinderen of dieren.

- Plaats kaarsen stevig, rechtop in een onbrandbare houder.

- Zet kaarsen niet op de tocht en zorg ervoor dat de lont niet langer is dan circa 1 cm, dit voorkomt walmen, flakkeren en druipen.

- Plaats kaarsen niet te dicht bij elkaar of bij een andere warmtebron.

- Doof kaarsen nooit met water, doof ze bij voorkeur met een kaarsendover.

- laat geen afgebrande lucifer of andere materialen in de vloeibare was vallen. Hierdoor kan een tweede lont ontstaan, de kaars brandt dan slecht op of er kan een gevaarlijke situatie met grote vlammen ontstaan.

Nieuwsbrief

Naam:
Email:

Klant login